Hotel de Boskar PELT is een comfortabel 3-sterrenhotel gevestigd in een prachtig, historisch herenhuis, in het centrum van Overpelt. Het herenhuis waar het hotel in is verrezen, dateert uit eind 1800 toen oud-gemeentesecretaris Berben met zijn gezin als eerste bewoners de villa betrok. Zowat alles wat achter de voorgevel zat, is eruit gehaald en in de plaats is een bijzonder hotel voortgekomen met volledige hotelservice. Hotel de Boskar PELT heeft tien kamers met volledige hotelservice. In de morgen kunt u hier genieten van een rijkelijk en gezond ontbijt waar de geurende koffie en thee u een mooie start geven van de dag.

Het is een gastvrij en zeer aangenaam hotel dat voor iedereen toegankelijk is. Het restaurant en terras zijn een extra dimensie voor uw verblijf. PELT heeft de toerist heel wat te bieden. Het prachtig groen decor is geschikt voor fietsers en wandelaars.

Hotel de Boskar PELT is a comfortable 3-star hotel located in a beautiful, historic mansion, in the center of Overpelt. The mansion in which the hotel was built dates from the end of 1800, when former municipal secretary Berben and his family were the first residents to move into the villa. Just about everything that was behind the facade has been removed and in its place a special hotel has emerged with full hotel service.
Hotel de Boskar PELT has ten rooms with full hotel service. In the morning you can enjoy a rich and healthy breakfast where the fragrant coffee and tea give you a nice start to the day.

It is a hospitable and very pleasant hotel that is accessible to everyone. The restaurant and terrace are an extra dimension to your stay. PELT has a lot to offer the tourist. The beautiful green decor is suitable for cyclists and walk